Presvedčte sa aj Vy o kvalite nami poskytovaných služieb!

Ropa, ekológia, s.r.o.

V roku 2004 bola naša spoločnost certifikovaná podla normy ISO 9001:2001. Systém manažérstva kvality bol zavedený najmä za účelom ešte efektívnejšieho plnenia našej priority – uspokojenie potrieb našich zákazníkov poskytovaním kvalitných a rýchlych služieb. V dôsledku zavedenia ISO 9001:2001 sa všetky procesy prebiehajúce v našej firme i pri výkone našej podnikatelskej činnosti

  • čistenie nádrží, lapolov, sedimentačných a havarijných jímok, priemyselné čistenie prevádzok
  • odborné skúšky tesnosti nádrží a rozvodov - revízie, servis, kúpa a predaj výdajných stojanov, ciachovanie výdajných stojanov
  • likvidácia odpadov, technologických zariadení, výstavba čerpacích staníc
  • skúšky vodotesnosti žúmp a ich rekonštrukcia rekonštrukcia čerpacích staníc...

Momentálne ponúkame nasledujúce voľné pracovné miesta:

  • Elektromechanik
  • Zámočník
  • Obchodný zástupca

viac informácií o pracovných ponukách