Presvedčte sa aj Vy o kvalite nami poskytovaných služieb!
Swimmer SW 10 000

Skladom

Swimmer SW 10 000

Nové plastové dvojplášťové nádrže na naftu.

Swimmer SW 3500

Skladom

Swimmer SW 3500

Nové plastové dvojplášťové nádrže na naftu.

Ropa, ekológia, s.r.o.

V roku 2004 bola naša spoločnost certifikovaná podla normy ISO 9001:2001. Systém manažérstva kvality bol zavedený najmä za účelom ešte efektívnejšieho plnenia našej priority – uspokojenie potrieb našich zákazníkov poskytovaním kvalitných a rýchlych služieb. V dôsledku zavedenia ISO 9001:2001 sa všetky procesy prebiehajúce v našej firme i pri výkone našej podnikatelskej činnosti

  • čistenie nádrží, lapolov, sedimentačných a havarijných jímok, priemyselné čistenie prevádzok
  • odborné skúšky tesnosti nádrží a rozvodov - revízie, servis, kúpa a predaj výdajných stojanov, ciachovanie výdajných stojanov
  • likvidácia odpadov, technologických zariadení, výstavba čerpacích staníc
  • skúšky vodotesnosti žúmp a ich rekonštrukcia rekonštrukcia čerpacích staníc...

Momentálne ponúkame nasledujúce voľné pracovné miesta:

  • Elektromechanik
  • Zámočník
  • Obchodný zástupca

viac informácií o pracovných ponukách