Úvod / O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť ROPA, EKOLÓGIA, s.r.o. bola založená v roku 2002 pretransformovaním združenia fyzických osôb. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú najmä ekologické služby v oblasti ochrany životného prostredia a nakladania s nebezpečnými odpadmi.

V súčasnej dobe poskytujeme najmä tieto služby

 • čistenie nádrží, lapolov, sedimentačných a havarijných jímok, priemyselné čistenie prevádzok
 • odborné skúšky tesnosti nádrží a rozvodov - revízie ( vystavenie revíznych protokolov podľa STN )
 • servis, kúpa a predaj výdajných stojanov ( nové, repasované, mechanické, digitálne )
 • ciachovanie výdajných stojanov - oprávnenie aj na verejný výdaj ( predaj) PHM
 • likvidácia odpadov ( najmä nebezpečných ), technologických zariadení a pod.
 • výstavba čerpacích staníc( zabezpečenie projektovej dokumentácie, výstavby vrátane dodania elektro časti, dodávky technológie ).
 • skúšky vodotesnosti žúmp a ich rekonštrukcia
 • rekonštrukcia čerpacích staníc
 • vložkovanie jednoplášťových nádrží
 • výstavba manipulačno-stáčacích plôch prečerpacie stanice
 • prestrešenie plôch čerpacích staníc
 • monitorovanie žúmp

V roku 2004 bola naša spoločnosť certifikovaná podľa normy ISO 9001:2001 . Systém manažérstva kvality bol zavedený najmä za účelom ešte efektívnejšieho plnenia našej priority – uspokojenie potrieb našich zákazníkov poskytovaním kvalitných a rýchlych služieb. V dôsledku zavedenia ISO 9001:2001 sa všetky procesy prebiehajúce v našej firme i pri výkone našej podnikateľskej činnosti ( komunikácia so zákazníkmi, poskytovanie služieb a pod. ) ešte viac skvalitnili.

Medzi našich stálych zákazníkov patria najmä U. S. Steel Košice, s.r.o.,  MultiServ Slovensko, s.r.o., OFZ, a.s., LESY SR, š.p., VSE, a.s., SSE, a.s., Potrubie Košice, a.s. a iní.

Presvedčte sa aj Vy o kvalite nami poskytovaných služieb!

Ponuka zamestnania

Momentálne ponúkame nasledujúce voľné pracovné miesta: Elektromechanik Miesto práce: Celá SR Ponúkaný plat (brutto): dohodou (základ + provízna odmena závislá od výkonu) Termín nástupu: dohodou Druh pracovného pomeru: plný úväzok Pracovná doba: týždňovky + vo firme v Košiciach Požiadavky na... (viac)

TOP ponuka