Úvod / Produkty / Nádrže pre PHM / Nádrž EXCLUSIV

Nádrž EXCLUSIV

nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž určená pre ekologické skladovanie a výdaj horľavých kvapalín II.až IV.triedy nebezpečnosti
nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž určená pre ekologické skladovanie a výdaj horľavých kvapalín II.až IV.triedy nebezpečnosti

Jedná sa o technicky vyspelú, samostatne fungujúcu nádrž, vybavenú v štandarde integrovaným výdajným zariadením, sacími a plniacimi prvkami, hlásičom maximálnej hladiny a medziplášťa.  Nádrž Exclusive je koncipovaná  tak, aby pri splnení všetkých požiadaviek, zákonov, noriem a nariadení, minimalizovala vstupné investičné náklady na zaobstaranie, stavebnú pripravenosť, prevádzku a servis. Nádrž sa vďaka premyslenej koncepcii dá označit ako bezúdržbová. Uzamykateľný servisný „ nos“ je spojený so šachtou nad armatúrami a do detailu  chrání  pred neoprávneným, či násilným prístupom tretích osôb a poškodením vybavenia nádrže . Dno nosu naviac funguje ako záchytná vaňa pri prípadných netesnostiach a úkapoch, vznikajúcich pri stáčaní a výdaji. Vďaka pevnému oceľovému prevedeniu je minimalizované nebezpečie poškodenia zo strany tankujúcich, napríklad pri neopatrnom nájazde, alebo inej činnosti v blízkosti prevádzky nádrže - nehrozí nevratné porušenie plášta . V prípade potreby sa dá štandardne dodávanými kotevnými prvkami nádrž pripevniť k podložiu . Vďaka pevnej konštrukcii a použitým materiálom nedochádza k pretlačovaniu nerovností v podloží do nosných častí nádrže. Do detailu prepracovaný profesionálny technologický postup a jeho prísne dodržiavanie Vám dáva záruky na ktoré sa môžete plne spoľahnúť po celú dobu životnosti. Rokmi preverené technologické riešenie zaručuje praxou preukázanú životnosť, presahujúcu jednu generáciu.

Podobný tovar

  • Nádrž BASIC

    Nádrže pre PHM

    Nádrž BASIC

    kompaktná premiestniteľná prevádzková nádrž, 2m³ -...