Úvod / Produkty / Produkty / Nádrže na AdBlue

Nádrže na AdBlue (9)

Predstavujeme Vám nové plastové dvojplášťové nádrže na AdBlue.

AdBlue je kvapalné aditívum, ktorá sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov na úroveň emisných limitov Euro 4 a vyšších. Ide o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a domineralizovanej vody. AdBlue začína mrznúť pri -10 až -11°C a je kompletne zamrznuté pri asi -20°C, čiže teplota pri skladovaní by nemala byť mimo intervalu -5 až 25 °C. Nižšia teplota nebude zrejme z hľadiska zmeny kvality predstavovať problém, iba ak zamrzne. Pri teplotách nad 25 °C sa zas môže začať odparovať amoniak, ktorý je zdraviu škodlivý.Spotreba AdBlue predstavuje približne 4 až 6% spotrebovaného paliva, pričom vyššia spotreba sa dá väčšinou predpokladať u prísnejších emisných limitov.

Perfektné hospodárne riešenie pre skladovanie a distribúciu AdBlue. 
AdBlue nádrže sú podobne naftovým nádržiam a sú k dispozícii v 
kapacitách :. 400, 750, 1000, 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10.000 litrov.
AdBlue nádrže môžu byť buď jedno alebo dvojplášťové. Môžu byť v stacionárnej alebo mobilnej verzii. 
AdBlue mobilné nádrže sa vyrábajú v objemoch: 125, 200, 430, 600 litrov .
Nádrže môžu byť vybavené čerpadlom pre interné použitie, alebo v prevedení pre maloobchodný predaj
.

V prípade záujmu na dodávku močoviny viac   na tomto odkaze


NOVINKA


Monoliticky izolované nádrže pre AdBlue® z polyesterových živíc v našej ponuke sú k dispozici vo dvoch základních prevedeniach 3000 a 5000 litrov. Všetky riešenia kontajnerov sú vyrobené iba s legalizovaným distribučným systémom MID, ktorý sa objavuje vo forme interného alebo externého distribútora umožňujúceho predaj AdBlue®. Nami navrhnuté nádrže sú dimenzované pre ostrovčeky umiestnené na čerpacích staniciach. V kontajnerových nádržiach pre AdBlue® štandardne umiestňujeme presný systém LIPREMOS® pre meranie hladiny kvapaliny v nádrži, čo umožňuje vzdialený prístup k nameraným dátam.

         verzia so vstavaným vnútorným                                                        verzia s pripojeným externím legalizovaným legalizovaným distribučným systémom (MID)                         distribútorom (MID)

 

Zostava AdBlue IBC PRO 230V

Nádrže na AdBlue

Zostava AdBlue IBC PRO 230V

Swimmer SW 1500 AdBlue EL

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 1500 AdBlue EL

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 5000 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 5000 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 10 000 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 10 000 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 7500 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 7500 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 2500 AdBlue EL

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 2500 AdBlue EL

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 2500 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 2500 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 5000 AdBlue EL

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 5000 AdBlue EL

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 3500 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 3500 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.