Úvod / Produkty / Produkty / Výdajné stojany

Výdajné stojany (5)

Ponúkame Vám kvalitné výdajné stojany na PHM  značky TATSUNO (verejný výdaj), PIUSI (neverejný - vnútro-podnikový výdaj). Výdajné Stojany PHM dodávame v prevedení na 1 až 4 média a jednostranný, resp. obojstranný výdaj PHM, analógové, Ad Blue. Výdajné stojany PHM je možné prispôsobiť podľa Vaších požiadaviek na kartový ( čipový) systém s rôzným softvérovým riešením.