Úvod / Služby

Služby

NOVINKA - Dodávka AdBlue

Dodávame najkvalitnejšiu močovinu priamo od výrobcu Duslo Šaľa. Závoz sa vykonáva cisternovými vozidlami zmluvných dopravcov po celom území Slovenska v objeme už od 1000l. Nielenže zavážame AdBlue®, ale pomocou našich dávkovacích systémov, čerpadiel a iných zariadení dokážeme zabezpečiť, aby ste ho správne používali.Na všetky... (viac)

Leták služieb

Aktuálny leták našich služieb (viac)

Servis ČS PHM

Servis ČS PHM

Prevádzkovateľom vnutropodnikových alebo verejných čerpacích staníc poskytujeme komplexné služby v oblasti servisu a údržby ČS, vrátane evidencie a vykonávania pravidelných kontrôl podľa platných STN a zákonov SR. kalibrácia nádrží laserom s vydaním kalibračných tabuliek vnútorné a vonkajsie nátery nádrží servis... (viac)

Revízie nádrží

Revízie nádrží

Vykonávame odborné skúšky a kontroly tesnosti skladovacích nádrží a príslušných rozvodov, vrátane merania korozívneho úbytku stien nádrži ultrazvukom. Vykonávame skúšky tesnosti: Pretlakové - uzavreté nadzemné a podzemné nádrže Presakové - otvorené nádrže (skladovacie, záchytné,... (viac)

Výstavba manipulačnej plochy

Výstavba manipulačnej plochy

Ochrana životného prostredia , ako aj ochrana podzemných vôd núti prevádzkovateľov čerpacích staníc k výstavbe manipulačno - stáčacej plochy (ďalej len MSP ) . Ak má prevádzkovateľ dvojplášťovú nádrž,daná MSP sa zužuje len na výdaj a stáčanie PHM . Samotnú nádrž je možné umiestniť len na spevnenú plochu . MSP musí byť... (viac)

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém , ktorý ponúkame prevádzkovateľom žúmp, zabezpečuje kontrolu úniku hnojovicových vôd do podzemných vôd . Do samotnej žumpy sa umiestni vložka , ktorá je odolná pôsobeniu hnojovicových vôd . Samotnú vložku permanentne stráži systém sond , ktoré sú umiestnené na dne žumpy pod samotnou vložkou . Princípom je nahradenie toku... (viac)

TOP ponuka