Úvod / Služby / Servis ČS PHM

Servis ČS PHM

Servis ČS PHM

Prevádzkovateľom vnutropodnikových alebo verejných čerpacích staníc poskytujeme komplexné služby v oblasti servisu a  údržby ČS,  vrátane evidencie a vykonávania pravidelných kontrôl podľa platných STN a zákonov SR.

  • kalibrácia nádrží laserom s vydaním kalibračných tabuliek
  • vnútorné a vonkajsie nátery nádrží
  • servis výdajných stojanov

TOP ponuka