Úvod / Služby / Výstavba manipulačnej plochy

Výstavba manipulačnej plochy

Výstavba manipulačnej plochy

Ochrana životného prostredia , ako aj ochrana podzemných vôd núti prevádzkovateľov čerpacích staníc k výstavbe manipulačno - stáčacej plochy (ďalej len MSP ) . Ak má prevádzkovateľ dvojplášťovú nádrž,daná MSP sa zužuje len na výdaj a stáčanie PHM . Samotnú nádrž je možné umiestniť len na spevnenú plochu .

MSP musí byť po celej svojej ploche zaizolovaná ropne odolnou fóliou , vyspádovaná do žľabu , ktorý ústi do podzemnej havaríjnej nádrže o objeme min. 5 m3 . Použitý materiál na výstavbu MSP musí korešpondovať  s veľkosťou ( samozrejme aj hmotnosťou ) techniky prevádzkovateľa .  Je vhodné , ak vrchná vrstva betónu MSP je skôr vrúbkovitá , ako hladká . ( menšie prešmyky kolies v zimnom období , nakoľko je tam nábeh )

 
Fotogaléria

TOP ponuka