Spoločnosť ROPA, EKOLÓGIA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nádrž EXCLUSIV

Nádrže pre PHM | nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž určená pre ekologické skladovanie a výdaj horľavých kvapalín II.až IV.triedy nebezpečnosti


Jedná sa o technicky vyspelú, samostatne fungujúcu nádrž, vybavenú v štandarde integrovaným výdajným zariadením, sacími a plniacimi prvkami, hlásičom maximálnej hladiny a medziplášťa. Nádrž Exclusive je koncipovaná tak, aby pri splnení všetkých požiadaviek, zákonov, noriem a nariadení, minimalizovala vstupné investičné náklady na zaobstaranie, stavebnú pripravenosť, prevádzku a servis. Nádrž sa vďaka premyslenej koncepcii dá označit ako bezúdržbová. Uzamykateľný servisný „ nos“ je spojený so šachtou nad armatúrami a do detailu chrání pred neoprávneným, či násilným prístupom tretích osôb a poškodením vybavenia nádrže . Dno nosu naviac funguje ako záchytná vaňa pri prípadných netesnostiach a úkapoch, vznikajúcich pri stáčaní a výdaji. Vďaka pevnému oceľovému prevedeniu je minimalizované nebezpečie poškodenia zo strany tankujúcich, napríklad pri neopatrnom nájazde, alebo inej činnosti v blízkosti prevádzky nádrže - nehrozí nevratné porušenie plášta . V prípade potreby sa dá štandardne dodávanými kotevnými prvkami nádrž pripevniť k podložiu . Vďaka pevnej konštrukcii a použitým materiálom nedochádza k pretlačovaniu nerovností v podloží do nosných častí nádrže. Do detailu prepracovaný profesionálny technologický postup a jeho prísne dodržiavanie Vám dáva záruky na ktoré sa môžete plne spoľahnúť po celú dobu životnosti. Rokmi preverené technologické riešenie zaručuje praxou preukázanú životnosť, presahujúcu jednu generáciu.

Valcové oceľové nádrže - budúcnosť s históriou !

 • jedná sa o profesionálne vnútropodnikové uskladnenie a výdaj PHM certifikácia FTZÚ Ex Radvanice - nádrž je schválena pre prevádzku v rámci SR,ČR a EU
 • určená pre horľaviny II. až IV. triedy
 • ľahko prepraviteľná, stabilná objemová rada od 2,5 - 50 m3 - v podzemnom prevedení až 220 m3 sila stien až 16 mm - v závislosti na objeme , vnútorný plášť v súlade s normou, minimálne 5mm
 • rokmi preverené valcové prevedenie - najlepšie hydrostatické vlastnosti na trhu ÚV stabilné a nehorľavá technológia pred základným nástrekom je nádrž kompletne opieskovaná - spoľahlivé antikorózne opatrenia
 • zdvojené klenuté čelá, v štandarde aj rebrík s manipulačnou plochou, protiexplozívna poistka - požiadavka hasičov
 • medziplášť, indikovaný manometrom - pretlakom 50 kPa nádrž je vyrábaná na zvarovacom automate
 • pre osadenie je v súlade s STN 75 3415 prevedená tlaková skúška - nutná po každej preprave. Kalibrovaná merná tyč v štandarde bez nutnosti spodného plnenia - vďaka štandardne dodávanemu rebríku s pochodzou lávkou všetko uzamknuté v servisnom nose nádrže - eliminujeme možné poškodenie zo strany tretích osôb

Nádrž je u nás v štandarde vybavená:

 • výdajným stojanom podľa Vášho výberu
 • uzamykateľným "servisným nosom" zo všetkými armatúrami
 • rebríkom s pochodzou lávkou, uľahčí Vám predpísanú vizuálnu kontrolu nádrže
 • indikáciou medziplášťového priestoru tlakom a manometrom, nezávisle na el. energii
 • servisným otvorom 60 - 80 cm pre ľahké čistenie nádrže
 • protiplamennou poistkou
 • akustickou signalizáciou max. hladiny - nejde iba o zásuvku pre autocisternu
 • Goeslerom DN 50 a 80 - pre ľahké pripojenie autocisterny
 • plniacimi, meracími a sacími prvkami s prírubovými spojmi pre ľahkú demontáž
 • kalibrovanou mernou tyčou

 Nádrže pre PHM / nový článok - foto
 Nádrže pre PHM / nový článok - foto
 Nádrže pre PHM / nový článok - foto
 Nádrže pre PHM / nový článok - foto
Nádrž EXCLUSIV