Spoločnosť ROPA, EKOLÓGIA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém, ktorý ponúkame prevádzkovateľom žúmp, zabezpečuje kontrolu úniku hnojovicových vôd do podzemných vôd . Do samotnej žumpy sa umiestni vložka , ktorá je odolná pôsobeniu hnojovicových vôd . Samotnú vložku permanentne stráži systém sond , ktoré sú umiestnené na dne žumpy pod samotnou vložkou . Princípom je nahradenie toku kontaminantu cez netesnosť vo fólii tokom elektrického prúdu a jeho detekciou na snímačoch, pevne zabudovaných pod kontrolovanou fóliou. Čiže, laicky povedané , systém zahlási narušenie fólie skôr , ako sa cez ňu dostane médium , ktoré je v žumpe. Tým je možné oveľa skôr ako sa médium dostane na dno samotnej žumpy, pristúpiť k oprave vložky, čo je veľmi jednoduchá záležitosť, aby sa znečistená voda nedostala do podzemných vôd . Systém sond, umiestnených na dne žumpy, dokáže presne identifikovať miesto , kde došlo k narušeniu fólie. Pri permanentnom systéme sú k dispozícii dva typy meraní: offline a online meranie.

Offline a online merania tesnosti

Offline meranie je možné vykonávať meračom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou . Ďalšou možnosťou pri tomto systéme offline meraní je zabudovanie multiplexorov do meracieho boxu. Tieto sa aktivujú iba v čase, keď je požadované meranie. Najvyššou verziou sú online merania 24/7 dní v rôznej kombinácii vyhodnocovacích jednotiek, napr. poskytnutie alarmu v prípade vzniku netesnosti bez analýzy jej pozície, s analýzou jej pozície, a to s autonómnou jednotkou s vyhodnocovacím softvérom alebo plne programovateľnou jednotkou.

Príprava žumpy pred samotnou realizáciou merania tesnosti

  • Žumpu alebo septik je nutné vyprázdniť , poprípade dočistiť wapkou , zbaviť ju ostrých predmetov , vyspraviť nerovnosti a praskliny na stenách. Potom je potrebné vykonať skúšku tesnosti žumpy pomocou presakovej metódy, či je vhodná na ďalšie použitie . Keď skúška ukáže vyhovujúci výsledok , je daná žumpa pripravená na realizáciu osadenia vložky proti hnojovicovým vodám.
  • Do pripravenej žumpy sa na dno rozmiestnia sondy , ktoré budú permanentne strážiť tesnosť vložky . Vložka je chránená z obidvoch strán geotextíliou . Keď je vložka umiestnená v žumpe , tá sa potom prekryje cca 10 cm betónovým poterom.
  • Do daného systému prichádzajú informácie zo samotných sond , ktoré informujú hlavnú jednotku o tom, v akom stave sa nachádza fólia v tom - ktorom mieste žumpy . V prípade zistenia narušenia fólie (vložky ) v danom mieste , je veľmi jednoduché pristúpiť k oprave fólie, keďže hlavná jednotka vie presne určiť , v ktorom mieste došlo k narušeniu.

 Systém kontroly tesnosti žúmp / Systém kontroly tesnosti žúmp - foto
 Systém kontroly tesnosti žúmp / Systém kontroly tesnosti žúmp - foto
 Systém kontroly tesnosti žúmp / Systém kontroly tesnosti žúmp - foto
 Systém kontroly tesnosti žúmp / Systém kontroly tesnosti žúmp - foto